บทเรียนออนไลน์ ครูวินัย  หนุนกระโทก
โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ดาวน์โหลด FONT 

ดาวน์โหลดทรัพยากรเกม

ภาคเรียนที่ 2/2560

เว็บไซต์วิชาการออกแบบป้ายโฆษณา ทวิศึกษา ม. 4/9

----------------------------------------------------------------------------------

ส่งงานวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2560

ตรวจสอบการส่งงานวิชาการเขียนโปแกรมภาษา PHP ม. ภาคเรียนที่ 2/2560

 ----------------------------------------------------------------------------------

ชุมนุม เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2/2560

------------------------------------------------------------------------------------

ภาคเรียนที่ 1/2560

ส่งงานวิชาการเขียนโปรแกรมฯ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ม 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2560

ลงทะเบียนชุมนุม 1/2560

 

-----------------------------------------------------------------------------------

2559

ลงทะเบียนชุมนุมเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2/2559
ลงทะเบียน Elearning

เว็บไซต์วิชาระบบปฏิบัติการ

เว็บไซต์วิชาการออกแบบสื่อโฆษณา4/9

เว็บไซต์การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 5/1

jvnew

Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2559
by Admin User - Wednesday, 25 May 2016, 3:22 PM
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2559

ลงทะเบียนเพื่อ รับ UserName PassWord
สำหรับเข้าระบบ Kurwinai Learning Online
<<<<<ที่นี่>>>>>>

 

Skip available courses

Available courses


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 Today Thursday, 18 July 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None